Als maatschappelijke organisatie meedoen?

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciale avond of project. U kunt ook een aanvraag doen bij een van onze vaste projecten, zoals de Spullenbank. Soms kunt u als maatschappelijke organisatie niet alleen ontvanger, maar ook aanbieder zijn, bijvoorbeeld als u aangeboden materiaal door willen spelen naar andere stichtingen en/of verenigingen. Maatschappelijke organisaties kunnen hun vraag (of aanbod) tot twee weken voorafgaand aan de Matchgroepbijeenkomsten indienen via info@zaanseuitdaging.nl