Werkwijze

Voor de Zaanse Uitdaging gebruiken we in grote lijnen de werkvorm van de Zutphense Uitdaging. Deze werkvorm, ontwikkeld in Arnhem in 1999, is een groot succes en wordt als uitgangspunt gebruikt voor andere lokale Uitdagingen.

De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Zaanse Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het Zaanse bedrijfsleven via de Matchgroep, levert de Zaanse Uitdaging ook andere diensten. Zo onderhouden wij o.a. een Spullenbank, een kennisbank en een cadeautjesbank.

Met het realiseren van matches slaat de Zaanse Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.

Het concept van de Uitdaging is dat er gewerkt wordt met 1 betaalde kracht, de manager. In de Zaanstreek wordt er gewerkt met 0,2 FTE betaalde inzet vanuit het principe dat de manager ook betrokken ondernemer is en meer uren inzet dan 0,2 FTE maar dan op vrijwillige basis. De manager coördineert het werk van de bedrijven, vrijwilligers en deelnemende organisaties en zorgt voor draagvlak en bekendheid van de Zaanse Uitdaging. Het uurtarief van de manager is landelijk vastgesteld.

De jaarstukken worden natuurlijk openbaar verspreid en zijn beschikbaar vanaf het jaarverslag 2016 (nog niet in 2015 ivm de oprichting). Mocht u al met vragen zitten over de organisatievorm/werkwijze, neem dan contact op met Marleen via 06-14459946 of info@zaanseuitdaging.nl.