Beursvloer, Hulpbank
Vraag / Aanbod
Status: open

Leegstand winkelstraten voorkomen

Omschrijving

Beleidspunt bij Zaanse Uitdaging is voorkomen leegstand van winkelstraten etalages. Leegstaand pand in centraal deel Zaanstad dagelijks gebruiken voor het oefenen van extra Nederlands met statushouders en ontplooien activiteiten gericht op de integratie.

Match informatie

Aanvraagdatum 20-10-2017