Zuiderzee College – bedrijven die groep leerlingen wil ontvangen

Vraag:
Verstevigen van een lesprogramma waarin elke week een bedrijf bezocht wordt. We zoeken bedrijven die een groep leerlingen van maximaal 20 willen ontvangen in de middag. We denken aan een rondleiding en bij voorkeur een activiteit waar de leerlingen zelf mee aan de slag kunnen.
We willen graag realistische praktijkopdrachten die vmbo leerlingen kunnen uitvoeren. Hiervoor hebben we het MeetingPoint binnen onze school.
We verzorgen elke vrijdagmiddag Zuiderzee Talent Uren voor 1,5 klokuren. Dit is vrijwillig voor leerlingen. Leerlingen kunnen dan bijvoorbeeld sporten, samen koken, kleding maken, zingen en gamedesignen. Wij zien dit als een van onze maatschappelijke taken als school in een achterstandswijk. Wie komt ons helpen?
In onze lessentabel hebben we Zuiderzee Keuze Uren. Dit betekent dat elke leerling wekelijks 2 lesuren onderwijs volgt waar de leerling zelf voor gekozen heeft. De onderwerpen zijn zeer divers. We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om samen met een docent een mooi programma vorm te geven en eventueel ook de lessen te geven.

Zuiderzee College:
Onderwijs voor VMBO basis, kader en mavo.
Mavo kent een brede keuze in het vakkenpakket en voor de richtingen voor basis en kader zijn er 3 beroepsprofielen.
Media, Vormgeving en ICT
Economie & Ondernemen
Zorg & Welzijn

Visie:
We ontwikkelen talenten
We werken samen
We zijn verbonden met onze omgeving

Scroll naar boven