Wij zamelen afgeschreven ICT-apparatuur in van bedrijven en stellen een deel daarvan weer beschikbaar aan kinderen in minima-situaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om desktops, laptops en printers. Onze partner ICT Vanaf Morgen – personeel met afstand tot de arbeidsmarkt – haalt de apparatuur op en schoont de harde schijven. Wat niet meer bruikbaar is, wordt gerecycled. Bedrijven ontvangen een digitaal bewijs dat de schijven gewist zijn. Een deel van de apparatuur wordt door ICT Vanaf Morgen verkocht om de organisatiekosten te dekken. Wilt u bedrijfs-apparatuur laten ophalen? Mail ons dan via info@zaanseuitdaging.nl
Share This