Vastlegging administratieve organisatie en interne controle (AOIC) bij Voedselbank Zaanstreek

De Voedselbank Zaanstreek heeft een start gemaakt met het beschrijven van de processen in de organisatie. Hiermee beogen we onze werkwijzen vast te leggen en onafhankelijker te worden van alle kennis en ervaring die nu bij de vrijwilligers in het hoofd zit opgeslagen. Daarnaast willen we op basis van de vastgelegde processen ook controle momenten inbouwen in de werkprocessen.
De hoofdprocessen zijn vastgesteld. Het gaat om 1. Klanten, 2. Uitdeelpunten, 3. Transport, 4. Magazijn, 5. Donaties en inkoop goederen, 6. Fondsen en Goede Doelen, 7. Vrijwilligers en 8. Bestuur.
Elk hoofdproces heeft bestaat uit deelprocessen. We willen bereiken dat elk deelproces beschreven wordt en inzicht geeft in verantwoordelijkheden, bevoegdheden, vastleggings- opslagmiddelen en een werkinstructie.
We zijn op zoek naar hulp bij het vastleggen van onze processen. We zoeken iemand die inhoudelijke expertise inbrengt en ook de realisatie van de vastlegging bewaakt. Per proces zijn er vrijwilligers die inzicht hebben in de werkwijze en zodoende behulpzaam kunnen zijn met het verzamelen van de informatie.

Scroll naar boven