De weggeefwinkel NIX heeft binnenkort geen onderkomen meer. Wij zoeken een pand in of nabij het centrum van waaruit we de activiteiten kunnen voortzetten voor “de sociale minima” in Zaanstad

Inleiding
In de achterliggende jaren is de Gratis Winkel NIX een begrip geworden in Zaanstad in het algemeen en in de wijk Oud-Zuid in het bijzonder. Aanvankelijk als initiatief van deelnemers van Reakt (toen nog ActiefTalent) vanuit een kleine ruimte aan de Verbeekstraat, is de weggeefwinkel al geruime tijd ondergebracht in de Loods van Brijder Verslavingszorg aan de Sint Catherijnestraat.

Nu Parnassia Groep besloten heeft dat de activiteiten van Brijder naar de locatie op de Westzijde gaan worden ondergebracht en het pand aan de Sint Catherijnestraat verkocht gaat worden, komt het voortbestaan van de Weggeefwinkel ernstig in gevaar. De kosten voor het onderbrengen van de Weggeefwinkel bij de Brijder, kon ontstaan toen de Inloopactiviteiten gekoppeld aan de medicatieverstrekking op een andere manier invulling werd gegeven. De daardoor vrijgekomen ruimte werd aanvankelijk gebruikt als vertrekpunt voor de prikploeg. Maar toen deze in de samenvoeging van ActiefTalent en Reakt mee verhuisden naar de Zijtocht, kwam de ruimte leeg te staan. Niet lang echter! Want al snel bleek dit een ideale plek om de Weggeefwinkel onder te brengen. Inmiddels is de Weggeefwinkel daar nu 6 jaar gevestigd.

Reakt
Reakt is een organisatie waar mensen met veelal een psychische kwetsbaarheid en afstand tot de arbeidsmarkt Waardevol Werk verrichten. Deelnemers bij ons werken naar vermogen.

Onze manier van werken
Wij geloven dat iedereen stappen kan zetten. Reakt helpt iemand vooruit door samen te kijken waar talenten en mogelijkheden liggen. Soms gaat het om grote stappen terug de maatschappij in, maar het kunnen ook kleinere stappen zijn binnen een beschermde omgeving.

Positieve Gezondheid
We werken vanuit de visie van positieve gezondheid (Machteld Huber, 2012) en zien gezondheid als: ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven en niet als de af- of aanwezigheid van ziekte.’
Dat betekent dat we mensen willen helpen en leren om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Vanuit onze bouwstenen bieden we interventie op alle vlakken positieve gezondheid:

Zo kunnen cliënten bijvoorbeeld via Reakt werken aan de terugkeer naar werk en gelijktijdig bouwen aan een gezondere leefstijl door beweging en cursussen.

Maatschappelijk burger initiatief
De Weggeefwinkel NIX is niet meer weg te denken in Zaanstad. Voor veel mensen met een laag inkomen heeft de Weggeefwinkel vaak nét datgene wat deze mensen zich anders niet zouden veroorloven. Omdat het allemaal artikelen zijn die door andere inwoners van Zaanstad bij NIX zijn ingeleverd bieden we zo een hele constructieve bijdrage aan een circulaire maatschappij. Wat dit initiatief nóg interessanter maakt is dat de weggeefwinkel geheel zelfstandig door mensen uit dezelfde doelgroep wordt gerund. Deze vrijwilligers en deelnemers van Reakt zijn verantwoordelijk voor:
• de publiciteit (verspreiden flyers voor zowel de inzameling van goederen, als de bekendheid voor mensen die er als klant gebruik van willen maken);
• de inzameling van goederen;
• het sorteren van geschikte artikelen voor in de winkel en het afvoeren van artikelen die niet geschikt zijn voor in de weggeefwinkel;
• de kwaliteitscontrole van de goederen die worden ingeleverd;
• de bemensing van de Weggeefwinkel;
• een luisterend oor voor de klanten en bezoekers (lotgenotencontacten);
• alles wat verder bij de bedrijfsvoering van een sociale onderneming komt kijken!

De achtergrond van de mensen die in de weggeefwinkel werken en de wijze waarop zij invulling geven aan hun taken en de verantwoordelijkheid die zij aan de dag leggen bij het uitoefenen van hun werkzaamheden, maakt NIX veel meer is dan alleen een weggeefwinkel.
• Het is een ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt én ook daarbuiten.
• Het levert een zichtbare bijdrage aan de bestrijding van armoede.
• Het is een werk(ervarings)plek voor mensen die op de tweede of derde trede van de participatieladder staan.
• Het is een initiatief van en voor de minder draagkrachtigen in Zaanstad.

Dit wil je in stand houden in Zaanstad!
Veel gemeentes zullen misschien wel een beetje jaloers zijn op de manier waarop in Zaanstad deze weggeefwinkel haar bestaansrecht heeft verworven tussen de kringloopwinkels en andere voorzieningen voor de “sociale minima.” Met zeer lage kosten een hooggewaardeerde voorziening. Nu Parnassia Groep het pand gaat verkopen, doet Reakt een nadrukkelijk beroep op de gemeente Zaanstad om samen met Reakt en Vastgoed (van PG en de gemeente) naar mogelijkheden te zoeken om de activiteiten van NIX te kunnen continueren. Reakt is bereid om de ondersteuning die werknemers van NIX zo af en toe vragen te blijven bieden. Zowel de vrijwilligers als de deelnemers van Reakt die werkzaam zijn bij de Weggeefwinkel. Als de huidige locatie komt te vervallen heeft Reakt niet zo maar de middelen om de kosten van een ander pand te dragen. Maar mogelijk zijn er in de stad panden beschikbaar die prima kunnen dienen als een (eventueel tijdelijk) onderdak voor de Weggeefwinkel.
Omdat het goed zou zijn dat de Weggeefwinkel NIX behouden blijft voor Zaanstad en haar burgers, wil Reakt samen met de initiatiefnemers van de Weggeefwinkel NIX in gesprek om te kijken op welke wijze wij elkaar daarin kunnen vinden.
Wij zien een uitnodiging voor een gesprek hierover dan ook graag tegemoet.

Scroll naar boven