Aanvraag ondersteuning gebruik buurthulpbus

Drie Zaanse samenwerkende stichtingen OZW, Kledingbank Zaanstad en Stichting Dapper, zijn een initiatief gestart voor een buurthulpbus tijdens de huidige Coronacrises. Hiermee willen zij bewerkstelligen dat kleding, speelgoed, boeken en andere hulpgoederen ten behoeve van de minima, welke hen nu niet bereiken door de RIVM maatregelen, toch bij hen thuis komen.

De Zaanse Uitdaging is gevraagd enkele organisatorische knelpunten te realiseren, zoals de belettering, het onderhoud en stalling van de bus en het inzamelen van diverse hulpgoederen.

Enkele punten hebben we al gerealiseerd, de overige zaken hebben we in de matchgroep besproken om te kijken wie er kan ondersteunen.

Scroll naar boven