Aanvraag ondersteuning gebruik buurthulpbus

24 april 2020

Drie Zaanse samenwerkende stichtingen OZW, Kledingbank Zaanstad en Stichting Dapper, zijn een initiatief gestart voor een buurthulpbus tijdens de huidige Coronacrises. Hiermee willen zij bewerkstelligen dat kleding, speelgoed, boeken en andere hulpgoederen ten behoeve van de minima, welke hen nu niet bereiken door de RIVM maatregelen, toch bij hen thuis komen.

De Zaanse Uitdaging is gevraagd enkele organisatorische knelpunten te realiseren, zoals de belettering, het onderhoud en stalling van de bus en het inzamelen van diverse hulpgoederen.

Enkele punten hebben we al gerealiseerd, de overige zaken hebben we in de matchgroep besproken om te kijken wie er kan ondersteunen.

Deel het bericht:
"Aanvraag ondersteuning gebruik buurthulpbus"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Search

Het laatste nieuws

Twee mobiele basketbalpalen

Wat een mooi maatschappelijk én financieel resultaat van het Zaanse Gezonde Tochie van Rotary Club Zaanstad! En wat een verrassing

Partnerschap Rabobank verlengd

Samen met alle (6) Noord-Hollandse Uitdagingen tekenden we een nieuwe partnerovereenkomst met de Rabobank. Voor drie jaar. Heel fijn! Dat

‘Safe space’ regenboog-middag

Afgelopen week was Stichting De Zaanse Regenboog met 11 vrijwilligers en 14 (lhbtiq) statushouders te gast bij Restaurant De Kraai

Filmpje jaarlijkse Beursvloer

Onze Zaanse Beursvloer van eind september gemist? Met dit filmpje kun je de sfeer proeven. Bovendien legt Zaanse Uitdaging manager

Scroll naar boven