Beursvloer match 2017: Artikel de Wilde Vaart bij Rodi Media

Tijdens de Beursvloer in oktober jl. heeft Rodi Media enkele deals gemaakt met maatschappelijke instellingen. Zoals met Stichting De Wilde Vaart. Deze stichting helpt jongeren die om wat voor reden dan ook uit koers zijn geraakt. Ze volgen een leerwerktraject en halen certificaten. Vanuit de interesse van de oprichters heeft alles heeft te maken met schepen. Bekijk voor meer informatie het artikel of de website: http://www.dewildevaart.nl/

Scroll naar boven