Brainstorm Zaanse Uitdaging

Op woensdag 10 mei heeft het bestuur een brainstorm gehouden over de invulling van de Zaanse Uitdaging de komende jaren. Lab-44 in Zaandam was het decor voor deze inspirerende sessie.

Het bestuur heeft gesproken over de invulling van enkele zaken zoals de Hart en Ziel Dagen en De Zaanse Beursvloer. Daarnaast heeft men uitgesproken hoever De Zaanse Uitdaging kan groeien, welke financiële middelen hiervoor nodig zijn en welke doelgroepen er bediend worden. Altijd met hetzelfde voor ogen: Bedrijven en maatschappelijke initiatieven met gesloten beurs aan elkaar verbinden en daardoor de Zaanse samenleving sterker maken.

De uitkomst van de brainstorm wordt verwerkt in enkele actiepunten. Wij houden u hierover zeker op de hoogte!

Scroll naar boven