Ondersteuning Zaanse Springplank

25 april 2017

De Zaanse Springplank is een initiatief waarbij gekeken wordt naar wat kinderen/jongeren in kwetsbare situaties nodig hebben en wensen. De Zaanse Springplank heeft enkele verzoeken ingediend bij de Zaanse Uitdaging. Zo heeft Zwembad Zaangolf heeft een 12-badenkaart geschonken voor een pleeggezin. Manager van de Zaanse Uitdaging Bas Husslage heeft zich ingezet om deze aanvraag in orde te maken. Onlangs vond de overdracht plaats door de manager van Zaangolf (op de foto rechts) aan de ouders van het pleeggezin.

Daarnaast heeft matchgroeplid Ron Kistemaker alles op alles gezet om een keyboard te schenken voor een pleeggezin en is er een chillruimte ingericht voor pleegkinderen in een gezinshuis.

Zaanse Springplank
De stichting ondersteunt pleegkinderen, kinderen die opgroeien in armoede en kinderen die wonen in achterstandswijken. De gemeenschappelijke noemer van deze kinderen en jongeren is dat ze in kwetsbare situatie zitten en waarbij de normale dingen in het leven vaak niet normaal zijn. Kinderen en jongeren die vaak al veel hebben meegemaakt. Voor deze groep kinderen wil dit initiatief een luisterend oor bieden en vooral oplossingen bieden. En bovenal een positieve bijdrage leveren vanuit de Zaanse maatschappij op hun jonge leven.

Deel het bericht:
"Ondersteuning Zaanse Springplank"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Search

Het laatste nieuws

Twee mobiele basketbalpalen

Wat een mooi maatschappelijk én financieel resultaat van het Zaanse Gezonde Tochie van Rotary Club Zaanstad! En wat een verrassing

Partnerschap Rabobank verlengd

Samen met alle (6) Noord-Hollandse Uitdagingen tekenden we een nieuwe partnerovereenkomst met de Rabobank. Voor drie jaar. Heel fijn! Dat

‘Safe space’ regenboog-middag

Afgelopen week was Stichting De Zaanse Regenboog met 11 vrijwilligers en 14 (lhbtiq) statushouders te gast bij Restaurant De Kraai

Filmpje jaarlijkse Beursvloer

Onze Zaanse Beursvloer van eind september gemist? Met dit filmpje kun je de sfeer proeven. Bovendien legt Zaanse Uitdaging manager

Scroll naar boven