Rabobank en 2+1 | werkzoekenden helpen naar werk

Bart de Wit, Rabobank: “Vanuit het initiatief van de Zaanse Uitdaging waar de Rabobank actief aan deelneemt om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen, hebben we een match gemaakt met 2+1. Een initiatief om werkzoekenden gestructureerd te helpen in hun zoektocht naar werk. Met 10 werkzoekenden en 10 bankiers wordt er gekeken naar mogelijkheden. Goed om te zien dat we veel impact kunnen hebben met elkaar.”

Scroll naar boven