Team Klijnsma helpt De Lorzie

Na de verzelfstandiging heeft Buurtcentrum De Lorzie in Wormerveer eerst het beheer van het gebouw georganiseerd. De stap die nu moet worden gezet, is meer bekendheid geven aan wat het buurtcentrum voor de inwoners van Wormerveer en potentiële huurders te bieden heeft. Dat is nodig, omdat het buurtcentrum uiteindelijk zonder subsidie stevig op eigen benen moet kunnen staan.

Fullservice communicatiebureau Team Klijnsma en tekstschrijver Jaap de Jong hebben aangeboden om De Lorzie gedurende een half jaar te begeleiden bij het ontwikkelen van een communicatieplan en het in gang zetten van de uitvoering hiervan. Doel is het borgen van de activiteiten, zodat die hier kunnen blijven plaatsvinden. “Wij presenteren het buurtcentrum als een levendige en veelzijdige ontmoetingsplek voor Wormerveer en tevens als een maatschappelijk betrokken verhuurder onder het motto: ‘De Lorzie geeft je de ruimte””, aldus de Team Klijnsma en Jaap de Jong.

Gekapitaliseerd heeft de begeleiding een waarde van 5.000 euro. Het contact is tot stand gekomen tijdens Zaanse Beursvloer, die de Zaanse Uitdaging jaarlijks organiseert om samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het bedrijfsleven tot stand te brengen.

Scroll naar boven