Team Klijnsma helpt De Lorzie

27 maart 2019

Na de verzelfstandiging heeft Buurtcentrum De Lorzie in Wormerveer eerst het beheer van het gebouw georganiseerd. De stap die nu moet worden gezet, is meer bekendheid geven aan wat het buurtcentrum voor de inwoners van Wormerveer en potentiële huurders te bieden heeft. Dat is nodig, omdat het buurtcentrum uiteindelijk zonder subsidie stevig op eigen benen moet kunnen staan.

Fullservice communicatiebureau Team Klijnsma en tekstschrijver Jaap de Jong hebben aangeboden om De Lorzie gedurende een half jaar te begeleiden bij het ontwikkelen van een communicatieplan en het in gang zetten van de uitvoering hiervan. Doel is het borgen van de activiteiten, zodat die hier kunnen blijven plaatsvinden. “Wij presenteren het buurtcentrum als een levendige en veelzijdige ontmoetingsplek voor Wormerveer en tevens als een maatschappelijk betrokken verhuurder onder het motto: ‘De Lorzie geeft je de ruimte””, aldus de Team Klijnsma en Jaap de Jong.

Gekapitaliseerd heeft de begeleiding een waarde van 5.000 euro. Het contact is tot stand gekomen tijdens Zaanse Beursvloer, die de Zaanse Uitdaging jaarlijks organiseert om samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het bedrijfsleven tot stand te brengen.

Deel het bericht:
"Team Klijnsma helpt De Lorzie"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Twee mobiele basketbalpalen

Wat een mooi maatschappelijk én financieel resultaat van het Zaanse Gezonde Tochie van Rotary Club Zaanstad! En wat een verrassing

Partnerschap Rabobank verlengd

Samen met alle (6) Noord-Hollandse Uitdagingen tekenden we een nieuwe partnerovereenkomst met de Rabobank. Voor drie jaar. Heel fijn! Dat

‘Safe space’ regenboog-middag

Afgelopen week was Stichting De Zaanse Regenboog met 11 vrijwilligers en 14 (lhbtiq) statushouders te gast bij Restaurant De Kraai

Filmpje jaarlijkse Beursvloer

Onze Zaanse Beursvloer van eind september gemist? Met dit filmpje kun je de sfeer proeven. Bovendien legt Zaanse Uitdaging manager

Scroll naar boven