Match Beursvloer: Ondersteuning bestuur Stichting MOE

Tijdens de beursvloer van 2019 heeft Stichting MOE een match afgesloten met Mark Kristel van Life Navigator. Mark ondersteunt het bestuur van Stichting MOE en heeft de verbinding met de gemeente Zaanstad kunnen versterken. Dat heeft geleid tot een workshoptraject om de leefwereld van de mantelzorgers beter in beeld te krijgen en te komen tot gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van beleid en de uitvoering daarvan. Micky Biddlecombe van stichting MOE doet zelf via “Project 20” van de PvdA een oriëntatie op de verbreding van taken en bereik op landelijk niveau. Mark blijft Stichting MOE ondersteunen bij de doelstelling zich te professionaliseren en positioneren.
Lees hier meer over de beursvloer van 2020 en meld u aan: https://zaanseuitdaging.nl/beursvloer-2/
Scroll naar boven